Ekorre
Nötväcka
Slåtterblomma (Parnassia palustris)
Brygga
Spår i isen
Guckusko (Cypripedium calceolus)
Blåsippa (Hepatica nobilis)

You may also like

Back to Top